Opłaty

Opłaty

Każdy potencjalny klient kancelarii notarialnej zadaje sobie to pytanie… a brzmi ono:
Ile zapłacę u notariusza?
A właśnie…zagadnienie to wymaga dalszego omówienia…

Opłaty pobierane przez notariusza można podzielić na dwie grupy:

1. naliczane, pobierane i odprowadzane przez notariusza w imieniu Państwa Polskiego na rachunki bankowe odpowiednich instytucji, to jest:
a) podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn, podatek od towarów i usług, ten ostatni naliczany od wynagrodzenia notariusza według obowiązującej stawki
b) opłata sądowa od wniosku o dokonanie wpisu w księdze wieczystej

2. wynagrodzenie notariusza (tak zwana taksa notarialna) – pobierane na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.

Czarno na białym… wyliczenia wskazanych opłat, notariusz podaje w treści sporządzanych dokumentów.

W celu ustalenia opłat, wynikających z planowanej czynności notarialnej, proszę o kontakt telefoniczny, e-mailowy lub osobisty:

Kancelaria Notarialna
ul. Piękna nr 28/34 lok. 89
00-547 Warszawa
tel. 736 856 006
e-mail: kujawa@notariusze.waw.pl

W przypadku podatków i opłaty sądowej, notariusz uzależnia sporządzenie aktu notarialnego od wcześniejszego zapłacenia wskazanych należności, co praktycznie oznacza, że płatności te są dokonywane na rachunek bankowy notariusza przed dokonaniem czynności albo gotówką w chwili jej dokonywania.

Co do zasady wynagrodzenie notariusza liczone jest od podanej przez Strony wartości rynkowej przedmiotu czynności notarialnej, przy czym w powołanym rozporządzeniu o taksie notarialnej wskazane są także czynności, dla których wysokość taksy została podana wprost kwotowo.

Kończąc kwestie dotyczące opłat i wynagrodzenia notariusza warto jeszcze zwrócić uwagę na koszt wypisów aktu notarialnego, które są wydawane Stronom czynności oraz wysyłane do stosownych instytucji z uwagi na nałożone na notariusza obowiązki ustawowe. Sporządzenie wypisów jest osobną czynnością notarialną, za którą notariusz pobiera wynagrodzenie.